O nas

Mgr Joanna NikodemowiczGłówny Specjalista Kierujący Działem

e-mail: joanna.nikodemowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 78
fax: 12 431 26 59

 

Do zakresu Działu Klinicznego CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zapewniających współpracę z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami służby zdrowia makroregionu w zakresie organizacji i ochrony zdrowia, prowadzenie całości spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych ze szpitalami, w których UJ CM posiada swoją bazę dydaktyczną, obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych, obsługa formalno-prawna umów użyczenia zawieranych m.in. ze szpitalami uniwersyteckimi, obsługa administracyjna konkursów ogłaszanych przez Prorektora UJ ds. CM na obsadę stanowisk dyrektorów uniwersyteckich podmiotów leczniczych.