Aktualne nabory projektów naukowych

1 Nabór wniosków w ramach konkursu FameLab- do 23 stycznia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5500

2 Nabór wniosków w ramach konkursu Europejskiej Rady Badań dla badaczy u progu samodzielności badawczej ERC Consolidator Grants- do 26 stycznia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5472

3 Nabór wniosków w ramach ofert stypendialnej na rok 2017/2018 Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynardowej- do 30 stycznia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5459

4

Nabór wniosków w ramach ERC Consolidator Grants dla naukowców, którzy muszą wykazać się potencjałem niezależności badawczej oraz dowieść dojrzałość naukową- do 09 lutego 2017

https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5472

5 Nabór wniosków w ramach  programu Erasmus + „Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego”- do 09 lutego 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5505

6 Nabór wniosków organizowanych przez Komisję Europejską na realziację zagadnień związanych z: Bezpieczeństwem żywnościowym, zrównoważonym rolnictwem i leśnictwem, badaniem mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarką- do 14 lutego 2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc

7 Nabór wniosków na Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018- do 21 lutego 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5489

8 Nabór wniosków w ramach programu ERASMUS + "Sojusze na rzecz wiedzy"- do 28 lutego 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5504

9

Nabór wnisków w ramach konkurs "Granty na granty: promocja jakości- wsparcie polskich koordynatorówa w programach badawczych Unii Europejskiej"- do 01 marca 2017

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html

10 Naboru wniosków w ramach Działania 3.2 „Studia doktoranckie” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- do 31 marca 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5513

11

Nabór wniosków w konkursie ETIUDA 5 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki na staże podoktorskie- do 15 marca 2017

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5

12

Nabór wniosków w konkursie SONATINA 1 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora- do 15 marca 2017

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1

13

Nabór wniosków w konkursie UWERTURA 1 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC- do 15 marca 2017

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

14

Nabór wniosków w konkursie NCBiR LIDER- do 17 marca 2017

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html

15

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działanie naukowe- nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

16

Nabór wniosków w ramach konkursu Premia na Horyzoncie na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w programie Horyzonty 2020 i Euratom- tryb ciągły

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

17

Nabór wniosków w ramach programu MNiSW "DIALOG" obejmuje dofinansowanie 2 3 obszarach: "Doskonałość naukowa", "Nauka dla innowacyjności" oraz "Humanistyka dla rozwoju"- do  31 grudnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5383

18 Nabór wniosków O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI- nabór ciągły
http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5061
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2047/1

19 Nabór wniosków w ramach aktualnej edycji stypendiów amerykańskich fundowanych przez:
- American Academy of Otolaryngology
- American Association for Cancer Research,
- Tobacco-Related Disease Research Program (University of California)
- American Cancer Society

https://proposalcentral.altum.com/default.asp

 


Uwaga!
Nabór projektów w ramach konkursów odbywa się za pośrednictwem
Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Koordynatorami
przypisanymi do poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ CM.