Aktualne nabory projektów naukowych

Nabór wniosków w ramach programu Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2)- do 28 marca (1 etap) 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5548

2 Nabór wniosków w ramach programu ERASMUS + "Partnerstwo strategiczne"- do 29 marca 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5518

3 Nabór wnioków w ramach stypendiów na studia podyplomowe do Japonii- do 30 marca 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5541

4

Nabór wniosków w ramach Career-FIT: Career Development Fellowships in the National Technology Centre Programme- do 31 marca 2017

http://www.horizon2020.ie/career-fit/

5

Naboru wniosków w ramach Działania 3.2 „Studia doktoranckie” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- do 31 marca 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5513

6 Nabór wniosków w ramach konkursu MSCA/RISE Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange- do 05 kwietnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5545

7

Nabór wniosków w ramach Programu Horyzonty 2020 CALL: PERSONALISED MEDICINE- do 11 kwietnia 2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc

8

Nabór wniosków w ramach konkursu „Studiujesz? Praktykuj!” Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- do 21 kwietnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5557

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

9 Nabór wniosków w ramach polsko-ukraińskiego programu współpracy naukowej na lata 2018 - 2019- do 24 kwietnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5555

10 Nabór wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017 - 2019- do 28 kwietnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5573

11

Nabór wniosków w ramach konkursu na projekty badawcze związane z żywieniem człowieka, ogłoszonego przez Fundację NUTRICIA- do 30 kwietnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5535

12 Nabór wniosków w ramach konkursu Post-Doctoral Fellowships AXA Research Fund- do 15 maja 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5582

13

Nabór wniosków w ramach Stypendiów badawczych rządu francuskiego- do 16 maja 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5569

14

Nabór wniosków na stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta- Fulbright Junior Award 2018-2019- do 19 maja 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5583

15

Nabór wniosków w ramach XVI edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy- do 31 maja 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5617

16 Nabór wniosków w ramach GRANTÓW WYSZEHRADZKICH/VISEGRAD GRANTS- do 01 czerwca 2017

http://visegradfund.org/grants/small-grants/

17 Nabór wniosków w ramach polsko-francuskiego programu współpracy naukowej POLONIUM na lata 2018 - 2019- do 15 czerwca 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5586

18

Nabór wniosków w ramach konkursu OPUS 13 oraganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki- do 16 czerwca 2017

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13

19

Nabór wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM 13 oraganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki- do 16 czerwca 2017

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

20

Nabór wniosków na lata 2018-2019 na wymianę osobową w ramach programu wykonawczego z DAAD- do 30 czerwca 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5556

21

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - do 30 czerwca 2017

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci-po-ir/

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5558

22

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działanie naukowe- nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5533

23

Nabór wniosków w ramach konkursu Premia na Horyzoncie na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w programie Horyzonty 2020 i Euratom- tryb ciągły

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

24

Nabór wniosków w ramach programu MNiSW "DIALOG" obejmuje dofinansowanie 2 3 obszarach: "Doskonałość naukowa", "Nauka dla innowacyjności" oraz "Humanistyka dla rozwoju"- do  31 grudnia 2017

http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5383

25 Nabór wniosków O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI- nabór ciągły
http://www.dnwm.cm-uj.krakow.pl/index.php/dnwm/tresc_aktualnosci/5061
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2047/1

26 Nabór wniosków w ramach aktualnej edycji stypendiów amerykańskich fundowanych przez:
- American Academy of Otolaryngology
- American Association for Cancer Research,
- Tobacco-Related Disease Research Program (University of California)
- American Cancer Society

https://proposalcentral.altum.com/default.asp

 


Uwaga!
Nabór projektów w ramach konkursów odbywa się za pośrednictwem
Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Koordynatorami
przypisanymi do poszczególnych jednostek organizacyjnych UJ CM.