Aktualności


Prorektor UJ CM w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował listę szpitali zakwalifikowanych do sieci.

Uniwersyteckie podmioty lecznicze zakwalifikowane do sieci:
– Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
– Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie;
– Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem.

Podpisanie porozumienia w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”

Podpisanie porozumienia w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utworzenia „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”

Szkolenie w zakresie leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

Na prośbę dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie informujemy o możliwości skorzystania przez pracowników Collegium Medicum ze szkolenia dotyczącego prewencji, diagnostyki i terapii Zespołu Stopy Cukrzycowej

Wdrażanie medycznej e-dokumentacji: stan przejściowy nie ma końca

Rynek Zdrowia: Wdrażanie medycznej e-dokumentacji: stan przejściowy nie ma końca

Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali

Oficjalna strona rządowego projektu sieci szpitali

Konsultacje publiczne projektów aktów wykonawczych dotyczących tzw. „Sieci Szpitali”

Trwają konsultacje publiczne dotyczące projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych