Aktualności


Powołano nowego dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację prof. Macieja Tęsiorowskiego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Kandydaturę wskazała komisja powołana do przeprowadzeniu postępowania konkursowego, której posiedzenie odbyło się 15 kwietnia br. Sześcioletnia kadencja dyrektora rozpoczęła się 1 maja 2019.

Życzenia Wielkanocne

Prof. Maciej Tęsiorowski kandydatem na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

15 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Kandydatem wskazanym przez komisję został prof. Maciej Tęsiorowski. Nominację musi zatwierdzić Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki. Do konkursu przystąpiły trzy osoby, które złożyły kompletne aplikacje oraz spełniły warunki formalne przewidziane w ustawie z 15 kwietnia 2011 […]

Spotkanie przedstawicieli Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących w sprawie projektu POKOLEnia

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli jednostek zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących w sprawie projektu POKOLEnia.  Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem. 

Konkurs na Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

W dniu 15 marca 2019 r. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.  Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora szpitala powinni spełniać wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej. Muszą m.in. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków […]