Sekcja ds. Badań Klinicznych

Sekcja ds. Badań Klinicznych
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków

 

Kierownik Sekcji

Mgr Ewelina Bętkowska
e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 737
fax: 12 43 32 740
Pokój nr 309
Koordynacja pracy Sekcji w zakresie:
  • Koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych
  • Administracyjnej obsługi Komisji Bioetycznej UJ
  • Niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

 

Do zadań Sekcji należy obsługa formalna i monitoring niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w których Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum występuje w roli podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie i przeprowadzenie badania klinicznego (Sponsora), w tym w szczególności: stała współpraca z Głównymi Badaczami i odnośnymi władzami, organizacja i zarządzanie badaniami, w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących w ośrodkach badawczych.
Sekcja ds. badań klinicznych zajmuje się również pomocą w aplikowaniu o projekty naukowe finansowane ze środków krajowych i międzynarodowych, pomocą w ich realizowaniu w jednostkach teoretycznych i klinicznych UJ CM przez powołanych w tym celu Koordynatorów ds. obsługi administracyjnej projektów naukowych w zakresie administracyjnym, organizacyjnym i finansowym poprzez skoordynowanie współpracy między Badaczami i poszczególnymi działami administracji ogólnouczelnianej.
Do zakresu działania Sekcji należy ponadto obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako niezależnej instytucji opiniującej i kontrolującej projekty naukowe prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dostosowywanie ustawodawstwa dotyczącego działalności Komisji Bioetycznych w Polsce do ich praktycznego zastosowania.

Koordynatorzy ds. obsługi administracyjnej projektów naukowych

Komisja Bioetyczna UJ

Niekomercyjne badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych