Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej UJ

 
Mgr Izabela Mączałowska
e-mail: izabela.maczalowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 386
Pokój nr 5
  • Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej UJ w tym weryfikacja dokumentacji składanej do Komisji pod względem wymogów formalnych
  • Udział w posiedzeniach Komisji, protokołowanie jej przebiegu oraz przygotowanie projektów opinii i decyzji podjętych przez Komisję
  • Przygotowywanie aktów wewnętrznych regulujących organizację i pracę Komisji


 

Mgr Beata Michalak
e-mail: beata.michalak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 386
Pokój nr 5
 
Zastępstwo na czas nieobecności

Mgr Dorota Nowak
e-mail:  ddorota.nowak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 386
Pokój nr 5
  • Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej UJ w tym weryfikacja dokumentacji składanej do Komisji pod względem wymogów formalnych
  • Przygotowanie opinii Komisji Bioetycznej UJ dotyczących zgłoszonych poprawek
  • Stały kontakt z wnioskodawcami zewnętrznymi w zakresie komercyjnych badań klinicznych


 

Mgr Joanna Sałówka
e-mail: joanna.plucinska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 386
Pokój nr 5
  • Obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej UJ w tym weryfikacja dokumentacji składanej do Komisji pod względem wymogów formalnych
  • Organizacja i koordynowanie prawidłowego przebiegu posiedzeń Komisji Bioetycznej UJ
  • Współpraca z działami kompetencyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie finansowym