Uniwersyteckie podmioty lecznicze

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem