Działania w ramach Sieci

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH „UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH

  1. Spotkanie 20 czerwca 2017 r. – powstanie Sieci
  2. Przyjęcie w dniu 11 sierpnia 2017 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Szpitala Specjalistycznego im.  Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
  3. Przyjęcie w dniu 9 listopada 2017 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.
  4. Spotkanie 14 marca 2018 r.
  5. Przyjęcie w dniu 14 marca 2018 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. 
  6. Przyjęcie w dniu 30 kwietnia 2018 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.