Działania w ramach Sieci

INFORMACJE NA TEMAT SPOTKAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH „UNIWERSYTECKIEJ SIECI SZPITALI SZKOLĄCYCH

 1. Spotkanie 20 czerwca 2017 r. – powstanie Sieci
 2. Przyjęcie w dniu 11 sierpnia 2017 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Szpitala Specjalistycznego im.  Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
 3. Przyjęcie w dniu 9 listopada 2017 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.
 4. Spotkanie 14 marca 2018 r.
 5. Przyjęcie w dniu 14 marca 2018 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. 
 6. Przyjęcie w dniu 30 kwietnia 2018 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Spotkanie 9 listopada 2018 r. 
 8. Przygotowano pierwszy Newsletter  Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących.
 9. Przyjęcie w dniu 17 grudnia 2018 r. do grona podmiotów zrzeszonych w Sieci – Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie
 10. Newsletter 1/2019
 11. Spotkanie w sprawie projektu POKOLEnia w dniu 3 kwietnia 2019 r.