Warsztaty KNOW - Komisja Bioetyczna

 PODSTAWY ETYCZNE PROWADZENIA
BADAŃ NAUKOWYCH.

JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK
DO KOMISJI BIOETYCZNEJ.

 

OPIS WARSZTATÓW

Nieodłącznym elementem pracy badawczej z udziałem pacjentów-uczestników badań, jest - obok dokumentacji projektowej – posiadanie aktualnej pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej na prowadzenie badania. Obecnie coraz więcej instytucji finansujących badania wymaga od Badaczy przedłożenia aktualnej opinii Komisji Bioetycznej. Swoje wymogi w zakresie publikacji naukowych na bazie aktualnych opinii Komisji Bioetycznych deklarują również znane i cenione czasopisma posiadające współczynnik wpływu IF oraz te znajdujące się w indeksie czasopism krajowych (MNiSW) oraz europejskich (ERIH).

Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom podstawowych zasad prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi oraz regulacji, na bazie których działają Komisje Bioetyczne, a także wskazanie istotnych z punktu widzenia Uczestnika badania zasad ich udziału w eksperymentach medycznych.

Szkolenie umożliwi słuchaczom zapoznanie się z wymogami dotyczącymi  złożenia wniosku do Komisji Bioetycznej i na bazie case study pozwoli poszerzyć kompetencje w zakresie  kompleksowego przygotowania wniosku przedkładanego do Komisji Bioetycznej UJ z ujęciem regulacji krajowych, jak również wewnętrznych wytycznych UJ.

 

Obszar wsparcia - organizacja wydarzeń naukowych
na Wydziale Lekarskim UJ CM

 

 

Warsztaty realizowane pod patronatem

 

 

Finansowane z

 

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący 2012 - 2017